COMBATEREA AFECŢIUNILOR MUSCULO-SCHELETICE
Săptămâna Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă 2007

BUNE PRACTICI
PENTRU
COMBATEREA AFECŢIUNILOR MUSCULO-SCHELETICE

English version

Prezentări și bune practici pentru combaterea afecțiunilor musculo-scheletice:


Săptămâna Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă 2007, unul din cele mai importante evenimente anuale europene, este o campanie de informare care se desfăşoară în întreaga Europă, sub coordonarea Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă cu sediul la Bilbao, Spania. Focalizată pe combaterea afecţiunilor musculo-scheletice şi desfăşurată sub emblema “Reduceţi Efortul!”, Săptămâna Europeană are ca obiective principale:

  • promovarea unei abordări globale în combaterea AMS care să includă atât prevenirea AMS cât şi reabilitarea şi reintegrarea profesională a celor care suferă de AMS;
  • sensibilizarea cu privire la riscul de AMS şi la asigurarea unor condiţii de muncă mai bune pentru reducerea efortului fizic;
  • diseminarea soluţiilor şi modelelor de bună practică